1918 – Ferhatoğlu Zeytincilik

Zeytin ve zeytinyağının temeli Güre’de Ferhat Bey tarafından 5 kuşak önce atıldı.